Podsumowanie Konkursu „Pocztówka z Żar – 2023”

W piątek 8 grudnia uczennice Katolickiej Szkoły Podstawowej zostały nagrodzone za wykonane pocztówki. W kategorii klas I-III Klara Janiszewska z klasy Ia,