Czesne

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 06.10.2021r.

ulega zmianie wysokość czesnego.

Od dnia 01.11.2021r. wynosić będzie:

Katolicka Szkoła Podstawowa550 zł

Katolickie Liceum Ogólnokształcące650 złotych

Zniżki na rodzeństwo (drugie i trzecie) przysługują w kwocie pomniejszonej o 150 zł od kwoty bazowej bez względu na typ szkoły.

Back to Top
Visit Us On Facebook