Nowy rok szkolny rozpoczęty!!!

https://www.facebook.com/kspzary – rozpoczęcie